Մասնակցության չափանիշները

1

Ընկերությունը պետք է գրանցված լինի Հայաստանում

2

Ընկերությունը պետք է գրանցված լինի ՏՀՏ դաշտում

3

Ընտրված ընկերության ներկայացուցիչը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի

4

Ընտրված ընկերության ներկայացուցիչը պետք է սահուն տիրապետի անգլերեն լեզվին

5

Ընկերությունը պետք է ունենա նախատիպ կամ լինի արտադրանքի փուլում

6

Ընկերությունն ունի նախատիպ կամ արդեն մեկնարկել է արտադրանք կամ ծառայության փուլը

7

Մասնակիցը պետք է լինի հիմնադիրներից մեկը կամ գործադիր թիմի անդամ: